Behandling av personuppgifter

Sölvesborgs brukshundklubb behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (t.o.m. 24 maj 2018) och dataskyddsförordningen, GDPR (fr.o.m. 25 maj 2018). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om lagarna.


Vid tecknande av medlemskap hos Sölvesborgs brukshundklubb godkänner du vår integritetspolicy, som omfattar bland annat hur klubben lagrar och hanterar dina personuppgifter samt att de delas med Studiefrämjandet i de fall där samarbete föreligger. Detta innebär t.ex. listor över funktionärer eller städning av anläggning. Det är möjligt att vara anonym på de listor som offentliggörs i klubbstuga och våra kanaler på internet genom att kontakta styrelsen@solvesborgsbrukshundklubb.se. Den årliga betalningen betraktas som ett godkännande av integritetspolicyn och det är varje medlems ansvar att hålla sig uppdaterad gällande klubbens behandling av personuppgifter.


I första hand hämtas uppgifter direkt från dig (namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt medlemsnummer. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet). SBK gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till klubben via t.ex. utskick eller kontakt inom verksamheten. Personuppgifterna kan komma att användas för nyhetsbrev eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Kontakta styrelsen@solvesborgsbrukshundklubb.se om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring alternativt vill begära rättelse av uppgifter.


Du har alltid rätt att stoppa SBK:s lagring och behandling av dina personuppgifter såvida inte våra intressen väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter som vi har registrerade om dig.


Om du har frågor som rör dina personuppgifter eller vill ha ett utdrag ur våra register, kontakta styrelsen@solvesborgsbrukshundklubb.se.