trivselregler

Den som bokat en tid skall närvara vid träningstillfället och ansvarar för att övriga som deltar har tagit del av gällande trivselregler.

 • SBK:s dressyrpolicy gäller för all träning.
 • Rastning av hundar sker utanför området.
 • Bilar parkeras med bakluckor från vägen.
 • Inga fimpar får slängas inom området – tänk på våra valpar, unghundar och barn.
 • Undvik att öppna portarna då det är fruset ute, använd då istället dörren.
 • Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen.
 • Löptikar är välkomna, men ska använda tikskydd.
 • Om det sker en “olycka ”och hunden gör ifrån sig ska detta omgående plockas upp och läggas i avsedda kärl som finns på klubbområdet. Om hunden kissar använd de vattenkannor som är utplacerade i hallen för att vattna på stället.
 • Tappat eller kastat godis skall plockas upp från golvet så att fibergruset ej förorenas och lockar till sig skadedjur.
 • Se till att minimera störningar för andra som tränar.
 • Undvik att din hund står och skäller i onödan.
 • Träningsredskap plockas undan innan hyrtiden gått ut.
 • Större spår och hålor som uppkommit under träningen skall räfsas igen så att nästa hyresgäst omgående kan starta sin träning i en iordningställd hall.
 • Vid eventuell skada på hall eller utrustning skall detta omgående rapporteras och om de orsakats av de som hyrt hallen så skall ersättning för skadan erläggas.
 • All träning sker på egen risk och samtidigt gäller naturligtvis strikt hundägaransvar.

Om någon ej följer reglerna så kan varning utdelas och om förseelsen upprepas eller är av allvarligare art så innebär det att man ej fortsättningsvis får hyra hallen eller vistas där.