Tävling med Fart!

Denna lite småregniga söndag intogs hallen av många ekipage med snabba, gymnastiska hundar och förare.

Hundungdom höll Agilitytävling. Full fart!