Årsmöte 6/2-2020 kl.15:00

Hej!

Nu är det dags för Årsmöte för verksamhetsår 2020.

I dessa tider har vi valt att göra medlemsmötet digitalt.

Medlemsskick har gått ut via e-post. Med mer information.

Mötet kommer att ske digitalt via Zoom.

Du som giltliga skäl och inte har möjlighet att delta digitalt (via plattformen zoom) kan delta på plats i klubbstugan. Antalet platser är begränsat.

Samtliga behöver föranmäla sig till mötet via mail till ordforande@solvesborgsbrukshundklubb.se eller via anmälningsformulär här nedan.

Anmälan måste göras både om du deltar digitalt eller fysiskt.

Här nedan hittar ni handligar till mötet, dessa finns även i klubbstugan och bifogar i mail du fått utskickat.

Vi ser fram emot att se er, även om det är digitalt!

Hälsningar

Styrelsen

Här hittar du handlingar:

Anmälan Medlemsmöte

 

Bekräftelse av anmälan

Valberedningens förslag

Nu har ni medlemmar tillfälle att ge förslag till valberedningen för styrelsen 2021.

Valberedningen har tagit fram ett förslag som ni nu får ta del på och gärna komma med synpunkter eller egna förslag på medlemmar till styrelsen.

Synpunkter eller förslag lämnas till Anders Brorson på: anders.brorsson0456@telia.com

Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2021

Ordförande.            Frida Elofsson                   Omval      1 år

Vice ordförande.     Anna Strandberg               Nyval       2 år

Kassör.                   Anton Gustavsson            Nyval       2 år

Ledamot.                Bengt Johnsson                Nyval       2 år        

Ledamot.                Johanna Hedlund             Omval      2 år        

    Suppleant.              Rebecka Nilsson              Nyval       2 år

Följande ledamöters mandattid utgår 2021

Sekreterare Ingrid Lundh

Ledamot Maria Nordstedt

Ledamot Nellie Hansson

Ledamot Fia Olofsson

Suppleant Ingrid Malmström

Revisor.                          Bertil Hemmingsson           Omval 1 år

Revisor.                          Inger Hemmingsson           Omval 1 år

Revisorsuppleant.          Kristina Jönsson                 Suppleant

Förberedande valberedning               Jan Nilsson

För Valberedningen Sölvesborgs BK

Anders Brorsson