Vårt kursutbud

Nedan ser du vårt kursutbud. Då det är aktuellt med kurs annonserar vi detta på hemsidan, tillsammans med information om hur du anmäler dig. Håll utkik!

Valpkurs

Kursen är avsedd för dig med en valp på 12-20 veckor. Äldre hundar hänvisar vi till kursen Allmänlydnad Nivå 1. Valp får endast följa med när den fått sin tolvveckorsvaccination. 

Under valpkursen bygger vi grunden för en god relation med er valp; belöning, aktivering och inlärning. Detta har ni nytta av under hela hundens liv. Vi går igenom grunderna för sitt, ligg, kontaktövningar, inkallning och fotgående. 

Inga förkunskaper krävs. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Allmänlydnad Nivå 1

Kursen riktar sig till er som har gått valpkurs eller har en hund som är äldre än 20 veckor. Vi repeterar och bygger vidare på valpkursen. Hundens utveckling fortsätter i och med att valpen växer till unghund och nu kommer att kräva lite mer av dig som hundägare. Vi går igenom de moment som tillhör en god vardagslydnad. 

Inga förkunskaper krävs. Svårighetsgraden anpassas utefter ekipagens nivå och kursen kan med fördel genomföras flera gånger, speciellt om man har en ung hund. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Allmänlydnad Nivå 2

Har du ambition att tävla med din hund eller bara vill ha en god allmänlydnad? Vi utvecklar momenten från Allmänlydnad Nivå 1. 

Förkunskaper: Kursen kräver att man gått Allmänlydnad Nivå 1 eller motsvarande och att den unga hunden mognat lite i sinnet samt har en god allmänlydnad. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Tävlingslydnad – Startklass

Denna kurs vänder sig till dig som vill tävla i lydnad. Kursen är inriktad mot momenten i Startklass. 

Förkunskaper: Ni ska ha genomfört Allmänlydnad Nivå 2 eller ha motsvarande kunskaper. Krav för att delta i kursen är att det finns en god allmänlydnad, att hunden är arbetsvillig, samt att hunden har en god kontakt med sin förare. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Tävlingslydnad – Bruks

Detta är kursen för dig som vill tävla i bruks. Kursen är inriktad mot bruksprovens lydnadsmoment från appell till elit.

Förkunskaper: Ni ska ha genomfört Allmänlydnad Nivå 2 eller ha motsvarande kunskaper samt kunna träna med lös hund på appellplan. Krav för att delta i kursen är att det finns en god allmänlydnad, att hunden är arbetsvillig, samt att hunden har en vilja att samarbeta med sin förare. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Rallylydnad Nybörjare

Detta är kursen för dig som vill aktivera din hund på ett roligt sätt. Under kursen går vi igenom momenten i Nybörjarklass. Målet med kursen är att deltagarna ska känna att de kan träna nybörjarskyltar tillsammans med andra eller själva. Vi går igenom skyltarna för klassen, bekantar oss med materialet och tränar under 8 gånger.

Förkunskaper: Ni ska ha genomfört Allmänlydnad Nivå 2 eller ha motsvarande kunskaper. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Tävlingskurs Rallylydnad

Denna kurs riktar sig till dig som vill eller precis har kommit igång med att tävla i Rallylydnad. Kursen riktar in sig på ekipage i Nybörjarklass samt Fortsättningsklass. Under kursen fokuserar vi på banträning och finslip inför tävlingsstart.

Förkunskaper: Nybörjarkurs i Rallylydnad eller motsvarande. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Introduktionskurs Spår

Detta är kursen för dig som vill lära din hund personspår, enligt bruksprovens regler för appellklass. Här ingår även momenten budföring och plats.

Förkunskaper: Ni ska ha genomfört Allmänlydnad Nivå 2 eller ha motsvarande kunskaper. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Introduktionskurs Sök

Detta är kursen för dig som vill lära din hund personsök, enligt bruksprovens regler för apellklass. Här ingår även momenten budföring och plats. Vid de olika kurstillfällena har vi genomgång av inlärningsmetoder för sök (skall/rullmarkering), problemlösningar sök, regler för sökhundsgruppen samt lämpliga egenskaper på sökhund.

Mål för kursen: Få teoretiska och praktiska kunskaper för att påbörja inlärning/träning av sökhund med målsättning att tävla, alternativt för att få kunskap för framtida instruktörsutbildning.

Förkunskaper: Ni ska ha genomfört Allmänlydnad Nivå 2 eller ha motsvarande kunskaper. Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Introduktionskurs Specialsök

I denna kurs introducerar vi hund och förare för Specialsök där vi lär hunden att känna igen och markera doften av Kong. Kursens syfte är att utbilda förarna för att arbeta på ett systematiskt sätt för att göra hundarna intresserade att söka och identifiera specifik doft och markera den. Målet är att hunden ska kunna söka igenom ett rum, identifiera och markera en gömd gummibit (kong). Kostnad för kursen är 1200kr + Medlemskap.

Förkunskaper: Ni ska ha genomfört Allmänlydnad Nivå 1 eller ha motsvarande kunskaper. Krav för att delta i kursen är att det finns en god allmänlydnad, att hunden är arbetsvillig, samt att hunden har en vilja att samarbeta med sin förare.