Introduktionskurs Sök

Kursinfo: Vid de olika kurstillfällena har vi genomgång av inlärningsmetoder för sök (skall/rullmarkering), problemlösningar sök, regler för sökhundsgruppen samt lämpliga egenskaper på sökhund.

Vaccination ska vara utfärdade enligt SKK:s riktlinjer, vaccinationsintyg tas med vid första kurstillfället.

Mål för kursen: Få teoretiska och praktiska kunskaper för att påbörja inlärning/träning av sökhund med målsättning att tävla, alternativt för att få kunskap för framtida instruktörsutbildning.

Tillgång till inomhushall finns.

Förkunskaper:

———————————–
Kursstart  :

Tid: 

Datum:

Vi tar emot anmälan redan nu.

———————————–

Kursavgiften skall vara inbetald före kursstart om inget annat överenskommes och inbetalas på klubbens bankgiro 871-7647

Kursanmälan

 

Bekräftelse av anmälan