Valberedningens förslag

Nu har ni medlemmar tillfälle att ge förslag till valberedningen för styrelsen 2021.

Valberedningen har tagit fram ett förslag som ni nu får ta del på och gärna komma med synpunkter eller egna förslag på medlemmar till styrelsen.

Synpunkter eller förslag lämnas till Anders Brorson på: anders.brorsson0456@telia.com

Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2021

Ordförande.            Frida Elofsson                   Omval      1 år

Vice ordförande.     Anna Strandberg               Nyval       2 år

Kassör.                   Anton Gustavsson            Nyval       2 år

Ledamot.                Bengt Johnsson                Nyval       2 år        

Ledamot.                Johanna Hedlund             Omval      2 år        

    Suppleant.              Rebecka Nilsson              Nyval       2 år

Följande ledamöters mandattid utgår 2021

Sekreterare Ingrid Lundh

Ledamot Maria Nordstedt

Ledamot Nellie Hansson

Ledamot Fia Olofsson

Suppleant Ingrid Malmström

Revisor.                          Bertil Hemmingsson           Omval 1 år

Revisor.                          Inger Hemmingsson           Omval 1 år

Revisorsuppleant.          Kristina Jönsson                 Suppleant

Förberedande valberedning               Jan Nilsson

För Valberedningen Sölvesborgs BK

Anders Brorsson