Etik & Moral

Etik & moral Sölvesborgs BK

Sölvesborgs BK har i alla år klarat sig väldigt bra från ”skandaler” och allmänt ”skitsnack” vilket vi är mycket stolta över. Nästan överallt är det i dag stora problem med en massa snack på nätet som sprids med blixtens hastighet och dessa problem finns på många håll i dag även inom hundvärlden. Som sagt var så har vi klarat oss mycket bra inom Sölvesborgs BK men vill ändå i förebyggande syfte tala om hur vi vill att olika synpunkter och uppmärksammade händelser skall hanteras. Inom SBK och SKK finns ett flertal olika etiska policyer som beskriver vad som gäller för tävlingar, träning av hund, digitala medier, relation människa hund etc. dessa kan ni läsa om på SBK och SKK:s hemsidor. Bryter man mot dessa så kan det innebära olika disciplinära åtgärder såsom tidsbegränsade avstängningar och uteslutningar från verksamheten. På Sölvesborgs BK har vi en vald styrelse som är fullt beredd att hantera sådana ärenden, om det är något som uppmärksammas som bryter mot dessa regler så vill vi omgående få vetskap om detta så att vi kan hantera ärendet. Det är bara på detta sätt som det leder till någon åtgärd att bara snacka med ”andra” och starta en ryktesspridning är både omoraliskt och oetiskt. På Sölvesborgs BK pratar vi med varandra och inte om varandra i annat än positiva ordalag och så hoppas vi att det skall bli för alltid.