Info till alla

Kära medlemmar;

All aktivitet sker inom ramen för samtliga restriktioner och riktlinjer som råder.
Håll dig uppdaterad och läs gärna på Region Blekinge, Folkhälsomyndigheten, SKK och SBKs mfl hemsidor.

Viktigt att vi också fortsätter att ta personligt ansvar!