Medlemsmöte inställt.

Hej,

Medlemsmötet som var tänkt att hållas den 5 oktober är inställt med hänsyn till rådande restriktioner. Ett medlemsutskick kommer istället att publiceras på hemsidan under oktober månad där vi berättar om vad som är aktuellt på klubben och om styrelsens arbete under året.

Vi önskar att våra medlemmar delar med sig av sina frågor och synpunkter så att vi kan behandla dessa i medlemsutskicket. Vänligen maila frågor och synpunkter till styrelsen@solvesborgsbrukshundklubb.se senast den 30 september.

Ha det fint!

Med vänlig hälsning Styrelsen